TJ Stašov, z.s.

TJ Stašov, z.s.

Středočeský kraj – Okres Beroun

Číslo klubu: 2020391(202039)

Stašov 114, 26754 Stašov
Telefon: 731156932
E-Mail: vaclav.zavadil1@seznam.cz
Zavadil Václav
, 26754 Praskolesy 239
TP: 731156932
TD: 311516766
Mobil: 731156932
E-Mail: vaclav.zavadil1@seznam.cz