TJ Zaječov, z.s.

TJ Zaječov, z.s.

Středočeský kraj – Okres Beroun

Číslo klubu: 2020511(202051)

Zaječov 265, 26763 Zaječov
Telefon: 737 965 461
E-Mail: tjzajecov@gmail.com
Webové stránky: www.tjzajecov.wbs.cz
Klekner Jiří
Zaječov-Kvaň 147, 26763 Zaječov
Mobil: 737 946 719
E-Mail: tjzajecov@gmail.com